Kartor

Kartor har ett högt bruksvärde, väcker intresse och fyller behov genom att de är vägvisande och varumärkesbyggande. Genom våra tryckta publikationer löser vi kartbehovet i regionen samt erbjuder en lokal, regional och rikstäckande plattform för marknadsföring. Tillsist måste vi erkänna att vi själva är lite tokiga i kartor...

Compass Media producerar allt kartmaterial "inhouse". Vi har lång erfarenhet av vektoriserad kartproduktion och förfogar idag över en stor kartdatabas, ca 2000 objekt med allt från Sverigekartor till små samhällen från norr till söder.

Våra kartor passar utmärkt både till tryck och webb. Compass Media ritar gärna objekt enligt kunds behov. Finns önskan om ett speciellt område, tomt, by, ort etc hjälper vi våra kunder med att ta fram material och omforma detta till ett vektoriserat objekt. Genom att kartorna är i vektoriserad form går det lätt att ändra färger, typsnitt mm om så önskas.

 

snuff pil liten Kartor för WEBB
snuff pil liten Nationskartor
snuff pil liten Regionskartor
snuff pil liten Tätortskartor
snuff pil liten Specialritning
snuff pil liten System
 


Compass Media AB || Tel 0156-130 05 || info@compassmedia.se