PRODUKTER

Tryckta publikationer
Huvuddelen av våra produkter produceras i tryckt format, som guider i magasinsform och vikbara kartor. Guiderna är väldigt tajt inriktade och styrda mot en specifik målgrupp såsom paddlingintresserade, vandring, studerande, gourmander, bilresenärer osv.. och är omfattande produkter, både informations- och kartmässigt.

De vikbara kartorna har en enklare utformning men är perfekta att ha med sig i bilen eller fickan. Vi producerar även en helt unik kartbok med tätortskartor.Massor av kartor
För tryck, webb & system. Kartor till Er hemsida, broschyr och powerpoint presentation. Vi förfogar över en kartdatabas med tusentals kartbilder, allt i vektoriserat/digitalt format, vilket ger ett stort spann av kartlösningar både för tryck och webb.

 

 


Compass Media AB || Tel 0156-130 05 || info@compassmedia.se