Företaget
Marknadens behov av olika typer av marknadsföringskanaler varierar med tiden, tekniken och efterfrågan. Compass Media möter de olika behoven genom att ligga steget före i utvecklingen av nya effektiva kommunikationskanaler. Med utgångspunkt i kartor och med fokus på målgruppens behov kan vi erbjuda unika och ”nischade” produkter för såväl den traditionelle turisten som den matintresserade.

En röd tråd genom alla våra produkter är kartor. Dessa är det som gör våra publikationer så speciella. Vi har tillgång till tusentals kartobjekt av högsta kvalité allt ifrån tätortskartor till region- och landskartor.

Digitalt kan vi erbjuda kartlösningar eller enskilda kartbilder för webb, produktion av hemsidor samt digital fotografering.

Utöver våra egna produkter tar vi även uppdrag inom försäljning, trycksaker, webbaplikationer samt projektledning.

Affärsidé
Att skapa och producera effektiva marknadsföringskanaler som ger ett mervärde för både annonsör och konsument.

 


Compass Media AB || Tel 0150-320 41 || info@compassmedia.se